Menu Zavřeno

Základní čakry lidského těla 

Výrobky k harmonizaci všech čaker naleznete ve štítcích pod názvem …….. čakry

Štítky výrobků naleznete vždy v zápatí stránek nebo v pravé liště stránek.

Tlačítka pro zrychlený vstup do obchodu s výrobky podle jednotlivých čaker a s barvami všech čaker.

MuladharaSwadhisthanaManipuraAnahataAjnaSahasrara

Čakry a jejich význam

Naše tělo oživuje velké množství emotivních, duševních a spirituálních sil. Jejich vzájemný vztah určuje naši osobnost a existenci. Nositeli těchto sil jsou energetické tělesné stavby, které naše fyzické tělo prostupují a zahalují. Éterické tělo tvoří jemný protějšek našemu tělu fyzickému. Obsahuje základní energetický vzor všech jeho manifestací a je nositelem jeho vitální životní životní energie a fyzických pocitů a vjemů. Centrální body tohoto energetického systému nazýváme centry energie, neboli čakrami, které se nalézají v éterickém těle. 

Čakry – to jsou energetická centra nacházející se podél páteře, která mají rozličný vliv na schopnosti a možnosti člověka. Mají podobu trychtýřového víru – čakra, což v sanskrtu znamená kolo. Tato centra energii také vyzařují a ovlivňují tím své okolí. Tato staroindická nauka praví, že z každého tohoto centra vede energetický kanál k páteří – hlavnímu kanálu bioenergie, kde se tyto proudy vzájemně ovlivňují a vyrovnávají. Těchto center známe sem hlavních a dvě vedlejší. Každé z nich stojících v trvalém spojení s určitými tělesnými orgány a oblastmi přijímá a vysílá jiným vlněním v odpovídající základní barvě. Kromě fyzického řídí čakra i aspekty emotivní, duševní a spirituální. Prouděním kundaliní energie se čakry otevírají, posilují a přivádí do rovnováhy. Kundaliní je částí božské energie tvoření, energie, která se nachází v každém z nás. Kundaliní energie nacházející se v nejnižší části páteře se aktivizuje cvičením a meditacemi. Stoupání kundaliní energie umožňuje člověku přístup ke svým potenciálním možnostem, ke zdravému a plnohodnotnému stylu života a k seberealizaci. Jak na aktivaci kundaliní energie

Muladhara

Mooladhara – 1 čakra kořenová (základní), otevírá se směrem dolů 

živelzemě
smysl čich
části tělavšechno pevné, tj. páteř, kosti, zuby, nehty, dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk.
žlázapohlavní orgány
slabika LAM
Solfeggio frekvence396 Hz – osvobozující pocit viny a strachu
barva červená
vliv naSEBEUVĚDOMĚNÍ

symbolizuje život, dodává životní energii, sílu, vitalitu, schopnost přežít, kreativitu, rovnováhu a odvahu. Vazbu na všechno tělesné a pozemské, probouzí regeneraci, zodpovědnost sám za sebe i své okolí

První čakra se nalézá v nejnižší části páteře mezi kostrčí a genitáliemi, má přímý vliv na rozmnožovací orgány a pohlavní žlázy . Hlavním úkolem je udržovat a obnovovat životně důležité funkce, jako je krevní a buněčná výstavba. Takto dodává našemu tělu základní elementární životní energii. Zároveň však také podporuje sexuální pud, potenci, plodnost, sílu vůle a chuť k životu. S první čakrou je spojena naše schopnost přežít, odstranit ze života vše, co nás trápí a osvojit si to, co nás napájí životní energií. Je sídlem karem z minulých životů.

Pokud je první čakra slabá, člověk je nevědomý, chudý či příliš materiálně založen.  Při vyvážené funkci první čakry je člověk odvážný, dlouhověký, a je obdařen schopností odstranit ze života  chaos a nepříjemné situace.

Její zhmotnění nalezneme v červených kamenech, achátu a stříbra.

Swadhisthana

Swadhishtana – 2 čakra sakrální (centrum kříže), otevírá se dopředu

živelVoda
smysl chuť
části tělahýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávící šťávy, moč, sperma
žlázanadledniny
slabika VAM
Solfeggio frekvence417 Hz – řešení traumat minulosti a usnadnění změn
barva oranžová
vliv naSEBEÚCTA

vědomí, paměť, symbol potřeby přijetí a empatického vztahu k druhým, pohlcuje negativní energie, posiluje vitalitu vč. sexuální, radost ze života, citový život, naděje

Druhá čakra se nachází na úrovni pohlavních orgánů v podbřišku. Vliv minulých životů na osud. Oranžová barva tohoto druhého centra symbolizuje energii, která obnovuje a oživuje. Tato široká škála hřejivých tónů – od žlutooranžové až po takřka červenou – v nás probouzí smyslovou rovinu sexuality a původní přírodní pocity, které nám současně darují vědomí vnitřní sounáležitosti s plodící energií Země. Tvořivá síla, radost ze života, volnost a schopnost plynout životem jsou výrazným znakem vlivu tohoto centra na náš celkový organismus. Zejména podporuje trávící ústrojí a krevní oběh. Propojením se žlázami nadledvinek ovlivňuje nejen činnost srdeční a vývoj pohlavních žláz, ale i metabolismus a funkci látkové výměny. Tím zbavuje náš organismus zatěžujících zplodin a uvádí jej tak nepřímo do stálé rovnováhy. Červená zosobňuje osobnost a vitalitu, žlutá moudrost. Propojení těchto barev v oranžovou zklidňuje hněv a vede nás k sebeovládání, tím nepřímo podporuje pozitivní vztah mezi lidmi.

Jestliže není druhá čakra v rovnováze, je náš život nudný a unylý, může se objevit sobectví, pýcha, závist, pochybnosti, lenost i nevybíravost v sexuálním chování.

Barvě tohoto centra odpovídá barva karneolu, ohnivého opálu, hyacintu a oranžových druhů korálu, měsíčku a perel.

Manipura

Manipuraka, 3 čakra solar – plexu, otevírá se dopředu

živelOheň
smysl zrak
části tělaspodní část zad, dutina břišní, trávící systém, žaludek, játra, slezina, slinivka, žlučník, vegetativní nervový systém
žlázaslinivka břišní
slabika RAM
Solfeggio frekvence528 Hz – transformace, zázraky, laská a oprava DNA
barva žlutá, ohnivá i oranžová
vliv naVLASTNÍ HODNOTA

rozhodování, světlo a životní energie, sebevědomí a dosažení cílů, schopnost vidět podstatu věcí, vnitřní harmonie, emocioální soulad, sídlo slova

Třetí čakra se nachází v oblasti pupku. Je spojena se schopností vytýčení cíle a jeho dobytí, sílou, energií a zdravím. Toto třetí centrum, známé rovněž pod názvem nervová pleteň, místo nejen fyzické, ale i duševní energie, má ústřední funkci v lidském organismu. Z tohoto centra, jak vyplývá z jeho názvu, je řízen především vegetativní nervový systém. Je propojen se slinivkou břišní a takto ovlivňuje zažívací orgány, játra a metabolismus. Je zde i centrum našeho emotivního vnímání a vyzařování – skrze něj intuitivně cítíme vztah okolí vůči nám a naopak. Zde se konkretizují ideální představy a tak reprezentuje naše Já, naše individuality. Protože jsme v této oblasti těla tak snadno zranitelní, a to nejen fyzicky, ale především duševně, v horším případě se projevují pocity méněcennosti. Ohnivá záře nervové pleteně nese v sobě i další aspekty svého působení – podporuje touhu po štěstí a schopnost plného prožití života. Tato pleteň je naším vnitřním sluncem, naším středem, kde se vše soustřeďuje: síly země i vesmíru, materie i duchovna. Vzájemný vztah a jejich propojení určují náš život a naše pocity.

Jestliže jsme například úzkostlivý, podléháme-li depresívním stavům, nebo naopak jsme-li bezstarostní a veselí, to vše ovlivňuje a podmiňuje stav centra solar plexus. Při slabé třetí čakře člověk pociťuje hněv, příkoří, deprese a nemoci, nevidí ani cíle ani skutečnou podstatu věcí. Takoví lidé mohou být chamtiví a nelítostní ve vztahu k druhým. Při vyvážené funkci třetí čakry je člověk plný energie, sil a dosahuje svých cílů.

Základní barva je žlutá a zlatistá.

Anahata

Anahata – 4 čakra srdce (srdeční centrum), otevírá se směrem dopředu

živelVzduch
smysl hmat
části tělasrdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže
žláza brzlík
slabika JAM
Solfeggio frekvence639 Hz – soudržnost, vztahy a harmonizace mozku
barva zelená i růžová
vliv naLÁSKA K SOBĚ

sídlo citu a emocí, proměnlivost, ve smýšlení, schopnost lásky a odpuštění, soucitu, porozumění, trpělivosti, vděčnosti, velkomyslnosti k sobě i k ostatnímu světu

Čtvrtá čakra se nachází v oblasti srdečního centra. Je zelená a růžová- čistota, volnost, šíře, nekonečnost, vyzařování ohně. Tato oblast srdce a jeho okolí, má ústřední vliv na všechny životní funkce související se srdeční činností. Jeho propojení na thymusovou žlázu – brzlík rovněž ovlivňuje i náš imunitní systém. K tomuto náročnému úkolu jsou nezbytné pulsující, život udržující a regenerující síly projevující se zelní – barvou přírody. Zelená barva symbolizuje harmonii, sympatii, kreativitu, obnovu, zdraví a hojnost – veškeré znaky, kterými se projevuje i příroda ve své panenské kráse. Působí blahodárně nejen na srdce, ale i na nervový systém, neboť svou klidnou září nerozněcuje naše smysly. Vliv srdečního centra povzbuzuje lásku ve všech podobách, až k té nejvyšší – duchovní, jejíž jemná záře nalézá odezvu v barvě růžové, která otvírá naše srdce. Tato nesobecká, oddaná a něžná láska nezná hranic ve své obětavosti. Vede nás do jiné, jemnější a vzdálenější sféry, kde se nám pocit hlubokého štěstí otevírá ve zcela jiné dimenzi. Nabízí nám kvality jako je láska, soucit, trpělivost, vděčnost, uznání a ušlechtilost, radost a touhu smyslně naplnit náš život. Slabá funkce čtvrté čakry plodí nenávist, závist, braní bez dávání nebo dávání pouze tehdy, když je to výhodné. Můžeme být osamělí, stagnující ve vývoji, proměnlivé city, odmítající lásku nebo naopak ve vztahu dusící svého partnera.

Žlutá barva v ní obsažená zosobňuje duši, modrá ducha. Zelené kameny náležející do této skupiny nás učí trpělivě objevovat a vážit si prosté krásy kolem nás, nechat se jí ovlivňovat a inspirovat a tak dosáhnout vnitřní harmonie a rovnováhy. Vliv srdečního centra povzbuzuje lásku ve všech podobách, až k té nejvyšší – duchovní, jejíž jemná záře nalézá odezvu v barvě růžové, která otvírá naše srdce. Použijeme-li obě barvy kamenů společně, přičemž zelená srdce čistí a růžová zahřívá a posiluje, prohloubíme jejich vzájemné působení.

Vishuddha

Visuddhi – 5 čakra komunikace (krční centrum), otevírá se směrem dopředu

živelProstor/Éter
smysl sluch
části tělaoblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže
žlázaštítná žláza
slabika HAM
Solfeggio frekvence741 Hz – vyjádření. komunikace, řešení
barva modrá
vliv naSEBEVYJÁDŘENÍ

tvorba, důležitá pro schopnost komunikace, slovní a umělecká schopnost, kreativita, soulad se společenstvím, otevřené přímé jednání, čistota, jas, překonání problémů a zábran

Pátá čakra se nachází v oblasti dolní části krku. Je spojena s naší schopností společenského kontaktu a upřímnosti v jednání. Toto páté centrum energie, ležící v oblasti hrtanu, reguluje zejména řeč a sebevyjádření. Zde hlasem jednak konkretizujeme své myšlenky, ale i současně tvoříme důraz ve větě a způsob vyjadřování. Tímto centrem dosáhneme i roviny vyšší – nalezneme kontakt s duchovním Já a schopnost vnímání vnitřního hlasu. Toto přímé propojení zprostředkuje i opačný směr – pomáhá této jemné energii projevit se řečí. Při slabé funkci páté čakry vznikají problémy s vyjádřením se směrem k sobě i druhým. Ve vztazích s lidmi můžeme být neurvalí. Navíc naší pravdu nebude chtít nikdo slyšet. Silná pátá čakra znamená blaho ve vztazích mezi lidmi. Vyjadřujeme se lehce a svobodně, zřetelně a přesvědčivě. Ostatní nás jasně slyší a chápou, co jim chceme říci, je jim příjemné nás poslouchat. Zároveň dostáváme odpovědi na naše otázky, odezvy a modlitby. Působí v oblasti krčních nemocí – boří tu blokády a zmírňuje záněty. Podporuje i stavbu kostí a ovlivňuje štítnou žlázu v její funkci látkové přeměny. Štítná žláza produkuje hormon thyroxin, který je vyplavován do krve a mízy a tím ovlivňuje metabolismus v tkáních. Kromě této fyzické funkce řídí i náš okamžitý stav – zdali jsme pasívní nebo aktivní, unavení nebo svěží, zarmoucení nebo veselí a šťastní, nervózní nebo vyrovnaní. Tímto nepřímým způsobem – avšak podstatně – ovlivňuje naše celkové fyzické a duševní zdraví.

Centrum hrtanu je ve vztahu ke světlemodré a tyrkysové, barvě oblohy i moře, nekonečna i hlubin, které nás upomínají na dálky duchovna a nekonečné hloubky naší duše. Tato průzračná modř vnáší do našeho nervového systému klid zatíženým myšlenkám, uvolnění duši a jasno pocitům. Dává nám schopnost čerpat z hloubek a prostoupit tak své Já Božským nekonečnem. Modrá barva symbolizuje i inspiraci a zbožnost, povznáší a usmiřuje, jasní a otevírá duši. Je to barva duchovní čistoty. Je nutno brát na vědomí, že se z těchto kamenů projevují i tmavšími odstíny, které patří svým charakterem a silou více od centra třetího oka, nebo dokonce se vyskytují i v barvách jiných.

Ajna

Ajna – 6 čakra třetí oko (oko moudrosti, centrum čela)

živelSvětlo
smysl intuice
části tělaobličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
žláza hypofýra (podvěšek mozkový)
slabika LAM
Solfeggio frekvence852 Hz – prohloubení intuice, osvícení a bezpodmínečná láska
barva tmavě modrá až indigo
vliv naODPOVĚDNOST SAMA ZA SEBE

schopnost správné volby, prozíravost, vnitřní moudrost, vnitřní štěstí

Šestá čakra se nachází na čele, mezi obočím nad kořenem nosu. Má tmavěmodrou barvu až indigo- jas a čistota. Je čakrou intuice, tedy naším šestým smyslem. Toto šesté centrum je místo intuice a inspirace, vnitřního hlasu a vidění. Je to místo třetího oka, sídlo rozumu a ducha, projekce naší vůle i mimosmyslového vnímání. Spojením duše s nekonečnem vyvstane před naším vnitřním zrakem smysl celé naší existence. Vlastnosti center třetího oka a temene lze prohloubit, propojíme-li je odpovídajícími kameny. Toto centrum energie je napojeno i na hypofýzu (podvěsek mozkový), která, jakožto žláza ústřední, jednak řídí další žlázy s vnitřní sekrecí, ale je jimi i zpětně ovlivňována.  Jestli je šestá čakra slabá, vede to k pochybnostem, neklidu a rozpačitosti. Člověk má sklon limitovat svoji volbu a nenachází se v pravý čas na správném místě. Při vyrovnané funkci šesté čakry je člověk prozíravý, intuitivní, rozvoj vyššího vědomí a duševní léčení, využívá zkušenost vnitřní moudrosti a vždy činí správnou volbu.

Barva indigo symbolizuje duševní obratnost, sebeovládání, moudrost a mystiku. Pomáhá v prohlédnutí třetího oka, otevírá brány podvědomí a zasutých zážitků ukrytých v duši. Je mostem mezi konečnem a nekonečnem, přičemž negativní aspekty zažehnává a pozitivní podněcuje. Zatímco světlá a azurově modrá podporuje zejména duchovní inspiraci, tmavomodrá představuje vesmírnou hloubku a sílu, která daruje neklidnému duchu rovnováhu a vnitřní smír.

Do této čakry náležejí kameny tmavě modré a křišťál – král všech kamenů, který má značný vliv i v centru posledním – v centru temene.

Sahasrara

Sahasrara – 7 čakra korunní (temeno hlavy), otevírá se nahoru

živelnekonečný vesmír
smysl osvícení
části tělavelký mozek
žláza epifýza (šišinka mozková)
slabika AUM
Solfeggio frekvence963 Hz
barva fialová, průzračná, bílá, zlatá
vliv naVĚDOMÍ SAMA SEBE

je symbolem našeho ztotožnění se s nekonečnem a vesmírem, schopností cítit nekonečnost a smíření

Sedmá čakra se nachází na temeni hlavy, lotos s tisíci okvětními lístky. Má fialovou nebo průzračnou barvu- čisté božské vědomí. Je spojena s naší schopností cítit nekonečnost a smíření. Korunní čakra je jediná vertikální, prochází celým trupem a vystupuje z dolního konce páteře, mezi nohama. V ní proudící životní síla vitalizuje míšní kanál a všechny čakry podél páteře, což rozesílá energii prostřednictvím meridiánů do celého těla. Symbolizuje duchovní mystéria. Centrum temene, řečeno korunní, nás spojuje s nejvyšší kosmickou energií a podporuje nás v touze po splynutí s Božským Já. Je-li toto centrum bez blokád a otevřené, přijímá nejen energii spirituální, poselství nejvyšších dimenzí, ale i zlatý světelný déšť a sluneční paprsky energie léčebné. Toto centrum je propojeno s epifýzou (šišinka mozková). Z léčebného hlediska ovlivňuje nespavost a nervozitu, jejichž příčina tkví v duševní poruše.

Při slabé sedmé čakře se projevuje sklon k egocentrismu, člověk žije v omezeném pohledu na realitu, má slabý vztah ke své vlastní duši. Při silné sedmé čakře  člověk své duší naslouchá a cítí bezbřehost vnitřního bohatství. Červená v ní obsažená zosobňuje materii, modrá ducha. Purpurová symbolizuje spirituální vypětí, světle fialová lidumilnost a purpurově modrá idealismus.

Základní barva je fialová, tomu odpovídají kameny fialové a purpurové, a bezbarvě průzračná, kterou zosobňují zejména kameny mající nesmírnou moc i nad všemi ostatními centry – drahý opál, diamant a křišťál.

Naše tělo oživuje velké množství emotivních, duševních a spirituálních sil. Jejich vzájemný vztah určuje naši osobnost a existenci. Nositeli těchto sil jsou energetické tělesné stavby, které naše fyzické tělo prostupují a zahalují.

Éterické tělo tvoří jemný protějšek našemu tělu fyzickému. Obsahuje základní energetický vzor všech jeho manifestací a je nositelem jeho vitální životní životní energie a fyzických pocitů a vjemů.

Emocionální tělo nazývané rovněž astrální je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností.

Mentální tělo je nositelem našich myšlenek a idejí a rovněž našich racionálních a intuitivních poznatků.

Spirituální tělo nazývané rovněž příčinné nás spojuje s čistým Božským Já a zobrazuje nejvyšší aspekt našeho bytí. Každé z těchto těl má své vlastní základní vlnění. U éterického těla je tato frekvence nejnižší, zatímco u těla spirituálního je nejvyšší. 

výstižný a podrobný popis čaker zde i s aroma terapií

Tady je ještě navíc mapa vědomí podrobný význam a popis zde odkud je tenhle obrázek nebo zde

Přečtěte si články:

Miroslav Zelenka: Práce s čakrami

Jak zhmotňovat svá přání – Zákon přitažlivosti, nejmocnější zákon vesmíru

zdroj: https://priznakytransformace.cz

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra