Menu Zavřeno

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů  a kontaktní údaje správce jsou

webová stránka: https://sperkyjana.cz

Jana Jandová

adresa: Domažlická 236, Klatovy

email: sperkyjana@email.cz

telefon:  775 505 356

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů


V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny weby, aplikace a produkty, u kterých je uvedeno. 
 

Chcete-li se seznámit s konkrétní částí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, níže naleznete osnovu s jednotlivými body:

 1.   Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Shromažďování a využívání osobních údajů

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

2.1 Vytvoření účtu na www.sperkyjana.cz

Když si vytvoříte účet na e-shopu www.sperkyjana.cz, žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet a celá registrace je chráněna heslem.

2.2 Nákup produktů na e-shopu www.sperkyjana.cz

Když si zakoupíte produkt na e-shopu www.sperkyjana.cz,  získáme od Vás určité osobní údaje, například jméno, adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje slouží ke zpracování a realizaci vaší objednávky.

2.3 Komunikace s www.sperkyjana.cz

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o námi prodaných produktech, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či služby a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu, abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.
Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vašeho účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování důležitých informací ohledně vašich produktů či aplikací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence také při zasílání informací o produktech či službách www.sperkyjana.cz.

2.4 Ostatní případy nakládání s osobními údaji

Správce může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

3.  Společnosti, s nimiž můžeme vaše osobní údaje sdílet

3.1 Poskytovatelé služeb

Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například realizaci vašeho nákupu a jeho dodání, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, zajišťování reklamy, analýzu využívání našeho webu a aplikací, sledování efektivity našich marketingových kampaní nebo realizaci propojení uživatelů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje sdílíme s těmito poskytovateli služeb třetích stran pouze k tomu, aby pro nás mohli zajistit příslušné služby.

3.2 Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.
V souladu s platnými zákony ve vaší jurisdikci můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné:
a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu;
b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu;
c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu;
d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku;
e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad;
f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou;
g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku www.sperkyjana.cz, jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran;
h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

4.  Soubory cookie a další technologie

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité informace, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci webu www.sperkyjana.cz používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, demografické údaje, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.
Pokud si nepřejete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.
Sledujeme a shromažďujeme data uživatelů ohledně využívání webu. Mezi tyto analytické informace patří datum a čas, nastavení jazyka, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání). Tato data využívá ke zlepšení kvality a fungování webů, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k rychlému odhalování a opravám případných problémů s využitím.
Zde je příklad nezávislého poskytovatele analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:
Google: Ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu využíváme nástroj Google Analytics. Podrobnější informace o tom, jak tyto analytické informace můžeme využívat a jak můžete jejich používání regulovat, naleznete zde.

6.  Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Máme přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud se domníváte, že jste narazili na chybu v zabezpečení, kontaktujte nás e-mailem: sperkyjana@email.cz.

6.1 Zabezpečení

Přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou.

6.2 Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Www.sperkyjana.cz může vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty, a to v souladu s nastaveními souhlasu předvoleb e-mailu v zákaznické administraci. Pokud si nepřejete, aby vám námi byly marketingové materiály od www.sperkyjana.cz zasílány, upravte si předvolby e-mailu v zákaznické administraci nebo v marketingovém e-mailu, klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

 6.3  Zásady týkající se dětí

Naše weby nejsou určeny dětem do 16 let. Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje prostřednictvím našeho webu nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že web využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese sperkyjana@email.cz.

 6.4 Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Aktualizovaná verze prohlášení o ochraně osobních údajů bude vždy umístěna stránkách www.sperkyjana.cz, případně si jí můžete vyžádat zasláním e-mailu na sperkyjana@email.cz.

6.5 Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

7.  Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Podnikáme přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů i účtu u www.sperkyjana.cz. Na vaši žádost budeme reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.
Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat e-mailem na adresu sperkyjana@email.cz nebo písemně na adresu naší provozovny uvedené v kontaktech na webu www.sperkyjana.cz

8. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

9. Závěrečná ustanovení

Před odsouhlasením a zaplacením objednávky v pokladně máte možnost seznámení se s podmínkami ochrany osobních údajů.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.