Menu Zavřeno

Odstoupení od smlouvy / Reklamační formulář  – Šperky Jana – www.sperkyjana.cz

Zákazník

Příjmení:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Dodavatel/ prodávající:

Zasílací adresa:

Jana Jandová

Domažlická 236
, 339 01 Klatovy

zde vyberte co požadujete:

vracím celou objednávku
(odstoupení od smlouvy) přiložte kopii daňového dokladu
Číslo objednávky:
peníze budou vráceny, po obdržení zboží prodejcem, na účet použitý při zaplacení objednávky
napište číslo bankovního účtu:
vracím část objednávky
(odstoupení od části smlouvy) přiložte kopii daňového dokladu
Číslo objednávky:
Název zboží Množství v ksCena v Kč
peníze budou vráceny, po obdržení zboží prodejcem, na účet použitý při zaplacení objednávky
napište číslo bankovního účtu:
Reklamované zboží přiložte kopii daňového dokladu
Číslo objednávky:
Název zboží Množství v ksCena v Kč
Zjištěná závadaNavrhovaný způsob vyřízení reklamace (zakroužkujte)

* oprava zboží
* výměna zboží
* vrácení peněz
peníze budou vráceny, po obdržení zboží prodejcem, na účet použitý při zaplacení objednávky
napište číslo bankovního účtu:

V případě nedostatku řádků použijte zadní stranu listu.

…………………..……………………………

            Podpis

Příloha: doklad o koupi zboží